Loading color scheme

„Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski a obóz koncentracyjny”

„BŁOGOSŁAWIONY KS. STEFAN WINCENTY FRELICHOWSKI A OBÓZ KONCENTRACYJNY”
S.STEFANIA A. HAYWARD OCD
WYDANIE III POPRAWIONE
STOWARZYSZENIE BŁ. ALOJZEGO LIGUDY
OPOLE 2019
Książka opowiada o męczeńskiej drodze polskiego duchowieństwa przez niemieckie obozy koncentracyjne w latach 1939-1945, skupiając szczególną uwagę na postaci młodego pomorskiego kapłana – ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Na podstawie wspomnień świadków tamtych czasów autorka w sposób plastyczny odtwarza realia rzeczywistości obozowej a jednocześnie na tym tle opowiada o losie ks. Frelichowskiego, niezwykłego kapłana, będącego wsparciem i ostoją dla współwięźniów w obozowym piekle. Ks. Stefan Wincenty Frelichowski zaraził się tyfusem, niosąc chorym posługę kapłańską i zmarł w opinii świętości w KL Dachau w 1945 roku. Został beatyfikowany przez Jana Pawła II 7 czerwca 1999 roku w Toruniu. 20 września 2002 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret ustanawiający błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, patronem polskich harcerzy przed Bogiem.
Jest to opowieść o tym, jak człowiek, czerpiąc siły z Ducha Bożego, potrafi skutecznie oprzeć się złu.
Gorąco zachęcamy do jej lektury!
Książkę można zamówić, pisząc na adres:
Stowarzyszenie bł. Alojzego Ligudy
ul. ks. Pawła Buhla 3
45-950 Opole – Winów
tel. 600967050

lub na adres mailowy:
a.ligudastowarzyszenie@gmail.com
beatamaliszkiewicz@gmail.com

„Kto sięgnął po tę książkę, nie musi być zachęcany do czytania. Tekst, który mamy przed sobą, to opowieść o mierzeniu się człowieka ze złem. Niezwykłego człowieka, który w starciu z ogromem zła pozostał dobry. Postać ks. Frelichowskiego dociera do nas jakby na raty, w miarę rosnącej świadomości okropieństw wojny i niemieckich obozów śmierci. Trudno zrozumieć tamten czas.
A postać ks. Frelichowskiego woła: można być dobrym, nieść nadzieję i świadczyć życiem o Bogu w miejscu, w którym, nawet dzisiaj, łatwo stracić wiarę. Skąd w czasach pozornego tryumfu zła, ludzie biorą siłę do aktywności, do dawania swojego życia innym? Ta opowieść jest o tym, że młody kapłan taką siłę miał. Czy potrafimy zrozumieć taką postawę w dzisiejszym czasie, kiedy w dobrobycie i wygodzie opisujemy wiarę? A może warto odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest źródłem tej siły? „Raz skautem, całe życie skautem” – tak mawiał twórca Ruchu Skautowego, Baden Powell. Skauting a szczególnie harcerstwo to praca nad sobą, służba innym. Druh podharcmistrz, ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski wypełnił tę dewizę całym życiem.”
hm. Jerzy Mika

 „Jest to książka pełna fascynacji postawą ks. Stefana w obozie koncentracyjnym. Zachęcam gorąco do jej lektury. Myślę, że stanie się ona źródłem nowego spojrzenia na postać bł. ks. Stefana. Wielu zachwyci się jego osobą. Poza tym jestem przekonany, że ta pasjonująca lektura duchowa odsłoni i rozjaśni niejeden aspekt osobistej duchowej drogi jej czytelnika.”

Dk. prof. Waldemar Rozynkowski

 

facebook_page_plugin