Loading color scheme

Uratuj krzyż

Stowarzyszenie bł. Alojzego Ligudy rozpoczęło akcję „Uratuj Krzyż” w lutym 2022 roku.

Wcześniej dowiedzieliśmy się, że w wielu krajach europejskich ateizacja doprowadziła do pozbywania się krzyży: z domów, z zamykanych kościołów i klasztorów. Wielkie wrażenie zrobiły na nas informacje o tym, jaki jest los tych „niepotrzebnych krzyży”. Są poddawane utylizacji po uprzednim rozmontowaniu: drewno idzie do drewna, metal do metalu, gips do gipsu. Wiele z nich trafia na śmietniki.
Wtedy właśnie podjęliśmy się zorganizowania akcji „Uratuj Krzyż”. Od ludzi, którzy przywożą z Holandii, Niemiec czy innych krajów zachodnich skupowane tam stare przedmioty, odkupujemy ocalone przez nich Krzyże. Postanowiliśmy znaleźć dla nich domy, w których będą znów traktowane tak, jak powinien być traktowany najświętszy symbol wiary chrześcijańskiej. Nie możemy ich rozdawać, ale sprzedajemy je w takiej samej cenie, za jaką były „wykupione”. Wszelkie środki przewyższające tę cenę przeznaczamy na cele charytatywne.
Wierzymy, że nasza akcja ma głębszy wymiar – zadośćuczynienia za obrazę Krzyża i jednocześnie modlitwy za tych, którzy utracili wiarę i odwrócili się od Boga. Jest to modlitwa za Europę, która zapomina o swoich chrześcijańskich korzeniach, odwraca się od tego, co dotąd było fundamentem naszej cywilizacji, sensem życia.
Od marca 2022 już prawie sto krzyży znalazło się w nowych domach.
W sprawie ratowanych krzyży można kontaktować się z nami pisząc na adres: a.ligudastowarzyszenie@gmail.com

facebook_page_plugin