Loading color scheme

Ks. H. M. Malak

A więc to jest ten znany kapłan pisarz, ojciec Liguda? W ujętych nowocześnie jego kazaniach dla młodzieży byliśmy jako klerycy rozkochani. Czy mogłem wtedy na ławie studenckiej przypuszczać, że poznanie nastąpi w tak niezwykłych okolicznościach? Ze Świecia przywiozło nas gestapo do klasztoru oo. Werbistów w Górnej Grupie. Klasztor był już zajęty przez władze okupacyjne. Większość mieszkań zajmowały kompanie żołnierzy. Nas, w liczbie około stu zwalono do dwóch refektarzy klasztornych. Rektorem uczelni zakonnej a obecnie zatwierdzonym przez strażników łącznikiem między naszym zespołem więziennym i nimi – był właśnie ojciec Alojzy Liguda.

facebook_page_plugin