Loading color scheme

Połączył nas ojciec Liguda. Większość z nas mieszka w Winowie, w miejscowości, w której spędził dzieciństwo, w której do dziś mieszka Jego rodzina. Pewnego dnia postanowiliśmy połączyć siły – i tak w 2016 roku powstało Stowarzyszenie bł. Alojzego Ligudy.

  • Podziwiamy Jego wrażliwość na drugiego człowieka i Jego całkowite powierzanie się Bogu.
  •  Wracamy do Jego pism, próbujemy zrozumieć, skąd czerpał siłę w czasie swojej obozowej drogi.
  • Każdy z nas ma jakąś własną, osobistą relację z Błogosławionym.
  • Zadajemy sobie pytanie, czym jest „przerwana misja” o. Alojzego, jak możemy ją kontynuować?
  • Staramy się uczyć od Niego mądrej wiary i mądrej aktywności.

Działalność misyjna

Prowadzimy działania edukacyjne, wychowawcze i społeczne oraz nade wszystko wszelką działalność charytatywną. Wspieramy misjonarzy i misjonarki pracujących poza granicami naszego kraju.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Wspieramy osoby niepełnosprawne oraz prowadzimy działalność na rzecz osób w wielu emerytalnym oraz podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

Działania na rzecz dzieci i młodzieży

Wspieramy dzieci i młodzież nie tylko w działaniach edukacyjnych, ale również wszelkiego rodzaju formach rozwijania talentów oraz w wypoczynku.

Wspomaganie rozwoju wspólnot

Działamy także na rzecz rozwoju wspólnot oraz lokalnych społeczności. Wspieramy działalność turystyczną i krajoznawczą.

Wiele działań podejmowaliśmy już wcześniej. Teraz możemy realizować je razem - zadając sobie pytanie, czym jest „przerwana misja” o. Alojzego, jak możemy ją kontynuować? Staramy się uczyć od Niego mądrej wiary i mądrej aktywności. Wracamy do Jego pism, próbujemy zrozumieć, skąd czerpał siłę w czasie swojej obozowej drogi.

Zapoznaj się ze statutem stowarzyszenia i dołącz do nas.

Czytaj więcej

Prowadzenie aktywności i działań misyjnych w łączności ze Zgromadzeniem Słowa Bożego Księży Werbistów oraz Rzymskokatolicką Parafią Ducha Świętego w Winowie.

Organizowanie i koordynowanie wszelkich działań mających na celu wspieranie wychowania dzieci i młodzieży w wierze i wartościach chrześcijańskich, wspieranie i umacnianie rodziny w szczególności poprzez pikniki, spotkania rodzinne, spotkania formacyjne.

Organizacja warsztatów, kursów, wykładów, seminariów, organizacja wyjazdów integracyjno – formacyjnych oraz sportowych dla rodzin, dzieci i młodzieży oraz seniorów, organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, koordynacja działań wolontariuszy.

Promowanie za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji społecznego przekazu wiedzy o bł. Alojzym Ligudzie, udostępnianie społeczeństwu dziedzictwa pozostawionego przez Patrona Stowarzyszenia oraz wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do przeprowadzenie procesu kanonizacyjnego Błogosławionego.

Podziwiamy Jego wrażliwość na drugiego człowieka i Jego całkowite powierzanie się Bogu. Stał się dla nas rodzajem drogowskazu, który mamy blisko, na wyciagnięcie ręki. To miejsce pamięta Jego obecność, tu szczególnie łatwo prosić o Jego wstawiennictwo i uczyć się od Niego.

Czytaj więcej

#1 Liguda Movie na adwent
#2 Liguda Movie na adwent
#3 Liguda Movie na adwent
#4 Liguda Movie na adwent
#5 Liguda Movie na adwent
#1 Liguda Movie na Wielki Post

#2 Liguda Movie na Wielki Post

#3 Liguda Movie na Wielki Post

#4 Liguda Movie na Wielki Post

#5 Liguda Movie na Wielki Post

#6 Liguda Movie na Wielki Post

facebook_page_plugin